Kante za bio otpad

Bio otpad je najreaktivnija frakcija otpada. Sadrži naviše vode i mikroorganizama odgovornih za procese truljenja i vrenja. Postoji nekoliko načina na koji se bio otpad može učinkovito prikupljati, a za to su namijenjene posebno dizajnirane posude koje za glavnu zadaću imaju osigurati provjetravanje, dehidrataciju, smanjenje neugodnih mirisa i što rjeđe pražnjenje.

I do 90% zelenog otpada sačinjava voda. U Compostaner posudi se ona sustavom ocjedne rešetke, lamela koje osiguravaju provjetravanje te brojnih otvora na posudi i poklopcu eliminira iz posude i tako povećava korisni volumen. 

Paralelni test skupljanja običnih posuda i Compostaner pokazao je da se u istom komunalnom vozilu može skupiti i do dvije tone manje vode. Što onda pojeftinjuje deponiranje i stvara manje problema na deponiju.

Krajnjem je korisniku također u interesu da posudu što rjeđe iznosi pred kuću tj. rjeđe plaća njezino pražnjenje tj. da se posuda puni što duže i da u nju stane što više.

Više o navedenoj temi potražite OVDJE!

 Komposter

Kompostaner.jpg

Koposter2.jpg