Općenito o kantama za smeće

Kante su stare kao i potreba za odlaganjem svega što nam u kućanstvu više ne treba. Prvotno su bile u upotrebi valjkaste metalne posude, koje su potom zamijenjene valjkastim plastičnim koji su bile vrlo krhke i lomljive, a i navike ljudi da u metalne mogu odložiti i pepeo nisu se bitno izmijenile. 

Uslijedile su nove četvrtaste posude s kotačima koje su ubrzo pokazale sve prednosti nad prethodnicama što po svojoj praktičnosti i lakoći manipulacije, što po kvaliteti HDPE materijala koji se više nije tako lako lomio ni pucao, no ipak i tu postoje neke razlike...