Crash-Test kante za otpad 2. dio

Je li im uspjelo potrgati plastičnu kantu na asfaltnoj podlozi?